MARKETING

social-marketing

Marketing, kao dominantan faktor poslovne uspješnosti, dobiva novu formu pojavom socijalnih mreža.

Procjenjuje se da već 35% populacije Bosne i Hercegovine koristi internet, u susjednim zemljama taj procenat prelazi preko 40%. Dodatnih 14% ima namjeru da skoro uvede internet usvoje domove. 84% Studenata i gotovo polovina zaposlenih aktivno koristi internet.[1]

U BiH se nalazi tačno 1,401,520 Facebook korisnika što je 30,53 posto od ukupne populacije zemlje, u  Hrvatskoj društvenu mrežu facebook koristi oko 1,6 miliona, odnosno 35,86 posto građana.U Crnoj Gori je registrovano oko 307 hiljada korisnika Facebooka što je oko 46 posto građana te zemlje. Srbija je prva po broju korisnika ove društvene mreže, naime, u Srbiji se nalazi malo više od 3,5 miliona korisnika ove društvene mreže što je skoro 49 posto stanovnika te balkanske zemlje.[2]

Od ukupno nešto više od 20 miliona stanovnika zemalja zapadnog Balkana skoro deset miliona koristi Facebook društvenu mrežu a njih 83 posto svakodnevno aktivno provodi vrijeme na društvenoj mreži Facebook.

Iznesena statistika pokazuje s kojom ozbiljnošću se treba pristupiti Internetu kao mediju komunikacije i socijalnim mrežama kao novom fenomenu koji, ukoliko pravilno i aktivno korišten, omogućava gotovo direktnu interakciju sa Vašim korisnicima i gotovo beskrajan izvor tržišta novih korisnika Vaših usluga i proizvoda, a sve to uz relativno niske troškove. Sve iznesene činjenice govore da Social&InternetMarketing predstavlja nezaobilaznu evoluciju u razvoju općeg fenomena potrošačkog kapitalnog društva i dominantnog načina interakcije sa korisnicima u narednom desetljuću.

 Da bi Vam omogućili da budete u korak sa tehnologijom i vremenom nudimo Vam sljedeće usluge.

 • Kreiranje SocialMedia profila i SocialMedia grupa Vaših kompanija
 • Održavanje Vaših SocialMedia profila
 • Kreiranje SocialMedia promativnog materijala
 • Social Media Reklamiranje – održavanje i promocija promotivnog materijala na Vašim SocialMedia profilima
 • Održavanje i aktivna administracija Vaših SocialMedia profila
 • SocialMedia edukacija i konsalting
 • eMail Marketing

moto1

 

klasicni-marketing

 

 

 

Klasični marketing kao esencijalna i nezaobilazna osnovna filozofija, postala je neophodan faktor čak i u svakodnevnom životu. Kako Social&InternetMarketing postaje primat za uspješnost poslovanja tako KalsičniMarketing postaje način razmišljanja i života općenito.

Da bi osigurali Vašu uspješnost, neophodno je uvesti osnovne principe marketinga u organizaciju Vašeg poslovanja, a time i stekli dobru osnovu za Social&InternetMarketing uopšte…Provjerite naše usluge KlasičnogMarketinga:

 • Branding
 • Propagandni planovi – reklama sa ciljem…
 • Marketing planovi
 • Bussines planovi
 • PR usluge
 • EVENT – organizacija, propaganda i postprodukcija…

moto2