PROCES IZRADE WEB RJEŠENJA

Proces i naš pristup izradi Vašeg web rješenja sastoji se od četirije jasno definisane i povezane faze.

Cijelokupan proces je prikazan na slici.

proces-izrade-web-rjesenja

ANALIZA ZAHTJEVA I CILJEVA

Analiza Vaših potreba, zahtjeva i ciljeva koje želite postići Vašim web orijentiranim rješenjem je ozbiljan i od krucijalne važnosti proces kojim se jasno definiše ono što Vi želite i što je naš zadatak da postignemo.

Najbitnije činjenica u poslovnim odnosima je MEĐUSOBNO RAZUMIJEVANJE.

Ova faza podrazumijeva međusobno upoznavanje.

Neophodno je:

 • da se upoznamo sa profilom Vaše firme
 • Vašim poslovnim pristupom
 • Vašim najčešćim korisnicima
 • upoznamo Vaš vizuelni identitet
 • zajednički posložimo zahtjeve i ciljeve koje želite da ispunite
 • poslušamo Vašu ideju i želju

Mi ćemo da:

 • analiziramo Vaše zahtjeve, ciljeve i ideje
 • izvršimo marketinšku analizu konkurencije i lidera na Vašem polju tržišnog dijelovanja
 • odredimo ključne indikatore uspješnosti
 • predstavimo idejno rješenje
 • odredimo finansijski okvir projekta

Detaljna analiza se kompletira u WEB PROJEKTNOJ DOKUMENACIJI.

PRIKUPLJANJE MATERIJALA ZA IZRADU web rješenja

Materijal potreban za izradu Vašeg web rješenja:

 • sve potrebne tekstove, linkove i prijevodi ukoliko postoji zahtjev za višejezičnom web stranicom.
 • fotografije, animacije i video zapisi
 • dokumenti, aplikacije i sve ostale materijale koji bi trebali biti dostupni na web stranici
 • web projektna dokumentacija

 

DIZAJN, KODIRANJE I TESTIRANJE

Na osnovu prikupljenog materijala, vrši se izrada idejnog modela, kojim bi se zadovoljili svi postavljeni ciljevi.

Ukoliko Vi odobrite idejni model on predstavlja osnovu za kodiranje i izradu konačnog rješenja.

Nako izrade vrši se testiranje rješenja, da bi se ispitao sadržaj i sve navedene funkcionalnosti.

 

POSTAVLJANJE web stranice i EDUKACIJA

Nakon izrade gotovog web rješenja, vrši se postavljanje istog na web servere i puštanje u rad.

Ukoliko web rješenje obuhvata dinamičan sadržaj i redovno ažuriranje web stranice, što bi svakako bila naša topla ali i obavezna preporuka, vrši se edukacija osoba koje će obavljati ažuriranje.

Ova faza podrazumjeva produženu fazu TESTIRANJA, koja obično traje mjesec dana od dana puštanja u rad Vašeg rješenja.

 

GARANCIJA I POBOLJŠAVANJE

Osnovni paket izrade web rješenja podrazumjeva garanciju i održavanje u trajanju od najmanje godinu dana.

Garancija podrazumjeva obezbjeđenje funkcionalnosti i dostupnosti web rješenja kako je to definirano WEB DOKUMENTACIJOM.

Održavanje podrazumjeva +sigurnost+ redovni +backup+ i +update+ i ograničene izmjene kad je u pitanju izgled i sadržaj web rješenja.

U dogovorenom roku garancije i održavanja, aktivno se vrši analiza postignutih ciljeva i poboljšavanje kako funkcionisanja tako i dodatnih aktivnosti da bi Vaše web rješenje uspješno obavilo svoj zadatak.