CAD&TEHNIČKI PROJEKTI DIZAJN

CAD (Computer Aided Design) podrazumjeva precizne i do detalja razrađeno 2D i 3D modeliranje na osnovu kojeg se vrši procjena, analiza, optimizacija, mofdifikacija i finalna izrada gotovih proizvoda.

Koristi se za projekte iz oblasti inžinjerstva posebno mašinstva, arhitekture, građevine i proizvodnih tehnologija.

Nudimo Vam MODELIRANJE i pripremanje TEHNIČKE DOKUMENTACIJE iz oblasti:

  • PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA
  • NISKOGRADNEJ I GRAĐEVINARSTVA
  • ELEKTRO I TELEKOMUNIKACIJSKIH SISTEMA
  • SISTEMA GRIJANJA

Pogledajte neko od naših radova…