PRAVNI OKVIR

DigitalConsultingLABs se zahvaljuje na Vašoj posjeti  i zanimanju za naš rad i usluge. Obratite pažnju na naše pravne okvire:

PRAVNI OKVIR DigitalConsultingLABs-a

ČUVANJE PODATAKA:

U komunikaciji ćete možda biti upitani za Vaše osobne podatke. Prema Vašim podacima ćemo se odnositi pažljivo, strogo povjerljivo i uz pridržavanje zakonskih propisa državnog zakona o čuvanju podataka. DigitalConsultingLABs Vaše podatke ne daje dalje na korištenje trećim licima.

 

AUTORSKA PRAVA:

Autorska prava za predstavljene tekstove, fotografije, grafike, zvukove, animacije i video, kako i za njihov raspored, ima DigitalConsultingLABs. Presnimavanja bilo kojeg oblika, daljnje prosljeđivanje ili drugo korištenje nije dopušteno bez posebnog odobrenja i licence.

 

TRŽIŠNI ZNAK/IDENTITET:

Ukoliko nije drukčije određeno, sve oznake  na ovim internet stranicama su zaštićene u skladu s pravima našeg udruženja i zakonskim okvirom o zaštiti autorskih prava BiH.

 

LICENCE:

DigitalConsultingLABs Vam se prestavlja sa inovativnim i dinamičnim pristupom internetu. Međutim, morate razumjeti da DigitalConsultingLABs mora pravno zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući svoje proizvode i tržišni znak i identitet. Pristupom internetu nije dodijeljena licenca za korištenje intelektualnog vlasništva. Zahtjev za saglasnost korištenja iznesenih informacija nam možete poslati putem kanala komuniakcije istaknutih u kontakt detaljima.

 

GARANCIJA I ODGOVORNOST:

DigitalConsultingLABs se brine o autentičnost i integritetu podataka u predstavljenim informacijama na internet stranicama. Ipak, ne možemo preuzeti kompletnu garanciju, odnosno odgovornost za pravilnost, autentičnost, integritet i cjelovitost iznesenih informacija.

Ukoliko se u nastavku na pokaže drugačije, sve žalbe – bez obzira na pravni razlog – temeljem štete prouzrokovane zbog korištenja ovih internet stranica, ili informacija koje su u njima sadržane, su isključene.

To isključivanje odgovornosti se ne odnosi na:

  1. štetu prouzročenu od strane DigitalConsultingLABs, koji bi prouzrokovali ugrožavanje života, tijela i zdravlja osoba.
  2. namjerno ili nemarno uzrokovanu štetu

Ukoliko ste na ovim internet stranicama upućeni na internet stranice treće strane, DigitalConsultingLABs ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tehničku prikladnost (posebno opasnost od virusa) te njihov sadržaj.